احمدعلی امجدیان ثبت نام ننمود


 
  
برابر گزارش از شهرستان سنقر به کرد پرس ،مهندس احمدعلی امجدیان ورزشکار اخلاقی و ارزشمند  شهرستان سنقر  رییس امور مجلس شرکت مخابرات ایران ،علیرغم نظر سنجی وبلاگهای  کرمانشاه و سایرین که از شرایط واقبال خوبی جهت کسب آراء وموفقیت داشت ، در انتخابات میاندوره ای سنقر ثبت نام نکرد.توضیح اینکه جناب امجدیان درزمان نوجوانی چندین مرحله درمسابقات قهرمان کشوری کشتی  همدان به همراه تیم اسد آباد خوب درخشید واز کشتی گیران بنام استان کرمانشاه وهمدان بود ومحل زادگاه وی سنقر میباشد شایان ذکر است در دوره هشتم ثبت نام نمودند وبعد از تاییدیه شورای نگهبان به لحاظ عدم  اختلافات منطقه ای وازاینکه برادر خانمش سرهنگ حشمتیان  هم ثبت نام نموده بود وی انصراف دادند اگر چه  شرایط واقبال خوبی جهت کسب آراء وموفقیت داشت ولی بقول دوستان عطایش را به لقایش بخشید تادوست چه خواهد میلش به که باشد                           جهت استحضار مرحوم شاهپور عنوانی کارمند اداره برق اسد آباد واز  مربیان زحمتکش استان همدان دست احمدعلی امجدیان سنقری را بعنوان پیروز میدان بلند کرده  
نوشته شده توسط احد در |  لینک ثابت   •